دایره المعارف اسلام پدیا » منی
منوی اصلی

منی

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

آبی که در موقع عشق بازی و نزدیکی با همسر با شهوت و جستن از انسان خارج می شود و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست می شود.[۱] به آن منی می گویند.

منی انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است. و در صورتی که رطوبت آن به جایی سرایت کند آن را نیز نجس مى‏کند.[۲][۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۶۳٫

[۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۱۴۱٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 3 = 7