دایره المعارف اسلام پدیا » غسل مستحبی در ایام حیض
منوی اصلی

غسل مستحبی در ایام حیض

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

زن حائض مى تواند در حال حیض، غسل جمعه نماید، و برخی چنین فرموده اند که: مستحب است براى حائض، غسل های مستحبی مثل غسل جمعه و احرام و .. را انجام دهد.[۱][۱]. قمّى، محدث، شیخ عباس، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، ج‌۱، ص ۱۹۴، منشورات صبح پیروزى، قم، ۱۴۲۳‍ ق؛ نک: العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ص ۱۵۲، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۴۲۲ق.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + = 14