دایره المعارف اسلام پدیا » سیرۀ سیاسی امام حسن عسکری (ع)
منوی اصلی

سیرۀ سیاسی امام حسن عسکری (ع)

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ در باب: امام حسن عسکری (ع)

امام عسکرى (ع) علی رغم تمامى محدودیت ها و کنترل هایى که از طرف دستگاه خلافت به عمل مى‏آمد، یک سلسله فعالیت هاى سرّى سیاسى را رهبرى مى‏کرد که با گزینش شیوه‏هاى بسیار ظریف پنهان کارى، از چشم بیدار و مراقب جاسوسان دربار، بدور مى‏ماند. در این زمینه نمونه‏هاى فراوانى به چشم مى‏خورد که به دو مورد اشاره می شود:

۱ – «عثمان بن سعید عَمرى» که از نزدیک ترین و صمیمى‏ترین یاران امام بود، زیر پوشش روغن فروشى، فعالیت مى‏کرد. شیعیان و پیروان حضرت عسکرى (ع) اموال و وجوهى را که مى‏خواستند به امام تحویل دهند، به او مى‏رساندند و او آنها را در ظرف ها و مشک هاى روغن قرار داده و به حضور امام مى‏رساند.

۲ – «داود بن اسود»، خدمتگزار امام که مأمور هیزم کشى و گرم کردن حمام خانه حضرت عسکرى (ع) بود، مى‏گوید: امام عسکری به من فرمود: این چوب را بگیر و نزد «عثمان بن سعید» ببر و به او بده، من چوب را گرفته روانه شدم، در راه به یک نفر سقّا برخوردم، قاطر او راه مرا بست. سقا از من خواست حیوان را کنار بزنم. من چوب را بلند کرده و به قاطر زدم. چوب شکست، وقتى محل شکستگى آن را نگاه کردم، چشمم به نامه هایى افتاد که در داخل چوب بود! به سرعت چوب را زیر بغل گرفته و برگشتم در حالی که سقا مرا به باد فحش و ناسزا گرفت.

وقتى به در خانه امام رسیدم، «عیسى» خدمتگزار امام، کنار در به استقبالم آمد و گفت: آقا و سرورت مى‏گوید: چرا قاطر را زدى و چوب را شکستى؟ گفتم: نمى‏دانستم داخل چوب چیست؟ امام فرمود: چرا کارى مى‏کنى که مجبور به عذر خواهى شوى؟ مبادا بعد از این چنین کارى کنى، اگر شنیدى کسى به ما ناسزا هم مى‏گوید، راه خود را بگیر و برو و با او مشاجره نکن. ما در شهر بد و دیار بدى به سر مى‏بریم، تو فقط کار خود را بکن و بدان گزارش کارهایت به ما مى‏رسد.

این قضیه نشان مى‏دهد که امام، اسناد، نامه‏ها و نوشته هایى را که سرّى بوده، در میان چوب، جاسازى کرده و براى «عثمان بن سعید»، که شخص بسیار مورد اعتماد و رازدارى بوده، فرستاده است و این کار را به عهده مأمور حمام که کارش هیزم آوردن و چوب شکستن و امثال اینها بوده و طبعاً سؤ ظن کسى را جلب نمى‏کرده واگذار کرده است، ولى بر اثر بى احتیاطى او، نزدیک بوده این راز فاش شود![۱][۱]. ابن شهرآشوب مازندرانى، مناقب آل أبی طالب (ع)، ج ۴ ص ۴۲۷، مؤسسه انتشارات علامه قم، ۱۳۷۹ هـ  ق.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 8 = 13