دایره المعارف اسلام پدیا » سرایت نجاست از شیء متنجس
منوی اصلی

سرایت نجاست از شیء متنجس

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

“چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اگر باز با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آنها تر باشد، آن چیز پاک را نجس می کند، و باز این چیزی که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چیز پاکی برخورد نماید، بنابر احتیاط واجب آن را نجس می کند، ولی این متنجس سوم هیچ چیزی را با ملاقات خود نجس نمی کند”؛[۱] “در صورتى که دست راست به بول متنجس شود، آن‏گاه آن دست با رطوبت جدیدى با دست چپ ملاقات کند، این ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با لباس مرطوب مثلًا ملاقات کند، لباس نیز نجس مى‏شود، ولى اگر آن لباس با چیز دیگرى با رطوبت ملاقات کند حکم به نجاست آن چیز نمى‏شود”.[۲]

پس در صـورتـى کـه واسطه سه تا باشد تمام محکوم به نجاست است، و در واسطه چهارم حکم به طهارت می شود.

البته این حکم به طهارت در واسطۀ چهارم به بعد در صورتی است که عین نجاست منتقل نشده باشد و از واسطه اول به بعد دیگر عین نجاست در کار نباشد؛ یعنی مادامی که عین نجاست به واسطه ها منتقل شود هر واسطه ای که عین نجاست داشته باشد در برخورد با شیء دیگر، آن شیء را نیز نجس می کند؛ زیرا در تطهیر نجاست، برطرف کردن عین نجاست واجب است نه رنگ و بوى آن، و فرقى در وجوب برطرف کردن میان نجس و متنجّس نیست.[۳][۱]  . آیه الله العظمی خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، ج ۱، ص ۵۸، س ۲۸۳٫

[۲]  . آیه الله العظمی سیستانی، توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۸۸٫

 [۳] .مجمع الرسائل (المحشى لصاحب الجواهر)، ج ‏۱، ص ۴۷، م ۱۱۱٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + 9 =