دایره المعارف اسلام پدیا » روزه گرفتن حائض
منوی اصلی

روزه گرفتن حائض

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

زن حائض در ایام حیض نمی تواند روزه بگیرد، و قضای روزه های آن روزها را باید به جا آورد، اما روزه ای که تتابع و پی در پی گرفتن در آن شرط باشد (مانند روزۀ کفاره یا روزۀ نذر) چنان چه به سبب عذری مانند بیماری یا حیض و نفاس، نتواند روزه ها را پی در پی بگیرد، اگر بعد از برطرف شدن عذر (بیماری، یا حیض و نفاس) بلافاصله ادامۀ روزه ها را بگیرد، صحیح بوده و احتیاجی نیست که روزه ها را دوباره از ابتدا شروع کند.[۱][۱]. امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، (ترجمه)، ج ‌۱، ص ۵۳۱، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۲۱ق.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


3 + = 7