دایره المعارف اسلام پدیا » خرید و فروش با بدن نجس
منوی اصلی

خرید و فروش با بدن نجس

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

اگر چیز پاکى؛ مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى کارى بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست؛ مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.[۱]

و اگر نجاست به جنسی که می خواهد بخرد، سرایت کرده و بخواهد با آن مثلاً نماز بخواند، باید آن را پاک گرداند، ولی معامله را باطل نمی گرداند.[۱] . همان، ص ۲۰۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 4