دایره المعارف اسلام پدیا » جنب از حرام و نجاست
منوی اصلی

جنب از حرام و نجاست

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

کسی که از راه حرام جنب شده اگر نجاستی به بدن او سرایت نکرده باشد بدن او پاک است.

بر اساس فتواهای فقها که نشأت گرفته ار روایات معصومان (ع) است بدن و عرق شخص جنب از حرام پاک است،[۱]  بنابر این اگر دستش خیس باشد و به چیزی پاک اصابت کند آن چیز نجس نمی شود چه این خیسی از ناحیه عرق باشد یا مایعی دیگر.

بله برخی از مجتهدان نماز خواندن با بدن و لباس آلوده به عرق جنب از حرام را جایز ندانستند و برخی نیز احتیاط نمودند.[۲][۱] .بحث حرمت این کار بحث جدایی است که در جای خودش قابل طرح است.

[۲]. برای دست یابی به تفصیل این بحث به “توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۸۲ و ۸۳، م ۱۱۶″ مراجعه شود.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + = 9