دایره المعارف اسلام پدیا » ایام استظهار حیض
منوی اصلی

ایام استظهار حیض

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ در باب: حیض

استظهار این است که زن، خود را حائض به شمار آورد، به احکام حائض رفتار نموده، عبادت را ترک و از محرمات حائض اجتناب کند تا وضعش روشن شود. البته استظهار درباره زنی که عادتش مرتب است و هیچ از نظر عدد تخلف ندارد مشروع نیست.[۱]

آن قسم از زنانی که عادت معین دارند و خون دیدن از ایام عادت آنان تجاوز می کند، چون نمی دانند از ده روز تجاوز می کند یا نه، وظیفۀ استظهار دارند.[۲] البته در مقدار استظهار اقوالی است.[۳]

در باره وظیفۀ زن حائض پس از قطع خون در دوران قاعدگی پیش از ده روز، چنین بیان شده است؛ چون خون حیض پیش از ده روز بند آید، صوری پدید می آید که حکم هر یک در ادامه چنین است:[۴]

۱٫ می داند که پاک شده و در باطن هم خون نیست، (که در این حالت، چهار صورت پیدا می کند):

الف. می داند که تا پیش از تمام شدن ده روز، دوباره خون می بیند. بعضی از فقها مانند آیات عظام: امام، خوئی، اراکی و فاضل (ره) می فرمایند: روزهای پاک وسط نیز حیض است، و بعضی از فقها مانند حضرات آیات: گلپایگانی (ره)، سیستانی و  مکارم معتقدند: باید در ایام پاکی وسط احتیاط کند.

ب. می داند که تا پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون نمی بیند: غسل می کند و نماز می گزارد.

ج. احتمال می دهد که تا پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون ببیند، غسل می کند و نماز می گزارد.

د. عادتش این بوده که همیشه پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می دیده است. بعضی از فقها مانند حضرت امام فرموده اند: باید بنابر احتیاط واجب، میان اعمال شخص طاهر و تروک حائض جمع کند. حضرت آیه الله سیستانی می گویند: این عادت در دیدن دوباره اگر موجب علم یا اطمینان شود لازم است میان اعمال شخص طاهر و تروک حائض جمع کند و بعضی از فقها؛ مانند حضرت آیه الله خوئی و  حضرت آیه الله اراکی گفته اند: اگر این عادت بر دیدن دوباره خون موجب علم یا اطمینان شود باید کارهای حائض را انجام دهد.

۲٫ علم به پاک شدن ندارد که باید خود را آزمایش کند و پس از آزمایش دو حالت را مشاهده می کند:

الف. خود را تمیز می یابد. (مانند صورت قبل است)

ب. خود را آلوده می یابد. (۲ حالت دارد):

۱٫ عادت معین داشته باشد، که سه صورت برای آن متصور است:

اول: می داند که تا ده روز به طور حتم قطع می شود، باید صبر کند تا خون قطع شود.

دوم: می داند از ده روز می گذرد، زیادی بر ایام عادت را باید استحاضه قرار دهد.

سوم: شک دارد که از ده روز می گذرد یا نه؟ وظیفه دارد استظهار کند.

۲٫ عادت معین نداشته است: باید صبر کند تا خونش قطع شود (البته تا ده روز).

در این مرحله توجه به دو مسئله حائز اهمیت است:

مسئله اول: روش آزمایش آن است که پس از قطع شدن خون، مقداری پنبه داخل فرج (واژن) نموده و پس از کمی صبر و خارج نمودن، اگر تمیز بود حکم به پاک بودن می نماید.[۵]

مسئله دوم: اگر آزمایش را ترک کند و نماز بخواند نمازش باطل است، اگر چه بعد هم بفهمد که پاک بوده است، مگر با این که به وظیفه اش رفتار نکرده، توانسته باشد قصد قربت نماید.[۶][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۷۲، م ۴۸۰٫

[۲]. العروه الوثقی، ج ۱، فی الحیض، م ۱۷ و ۲۰ و ۲۳٫

[۳]. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۷۲، م ۴۸۰، و ص ۲۹۷، م ۵۰۶٫

[۴]. العروه الوثقی، ج ۱، فی احکام الحیض، م ۲۳ و ۲۴ و ۲۵؛ توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۹۷، م ۵۰۵ و ۵۰۶٫

[۵]. العروه الوثقی، ج ۱، فی احکم الحیض، م ۲۳؛ تحریر الوسیله، ج ۱، فی الحیض، م ۱۸؛ توضیح المسائل مراجع م ۵۰۶٫

[۶]. العروه الوثقی، ج۱، غسل حیض، سؤال ۱۵۷٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


9 + 7 =