دایره المعارف اسلام پدیا » اهمیت صبر
منوی اصلی

اهمیت صبر

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ در باب: صبر

عام ترین و مهم ترین صفت انسانی بازدارنده، «صبر» است. امام صادق (ع) می فرماید: “صبر نسبت به ایمان مانند سر است در مقابل تن، تن بى‏سر بقایى ندارد و ایمان بدون صبر نیز، ارزشى نخواهد داشت”.[۱]

در حقیقت پشتوانۀ همۀ برنامه‏هاى سازندۀ فردى و اجتماعى، همان شکیبایى و استقامت است و اگر آن نباشد هیچ کدام از آنها به سامان نمى‏رسد، چرا که در مسیر هر کار مثبتى مشکلات و موانعى است که جز با نیروى استقامت نمى‏توان بر آنها پیروز شد، نه وفاى به عهد بدون استقامت و صبر میسر است، و نه حفظ پیوندهاى الاهى، و نه ترس از خدا و دادگاه قیامت، و نه اقامه صلاه و انفاق از مواهب الاهى، و نه جبران خطاها به وسیلۀ حسنات.[۱]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی ج ۲، ص ۸۷، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


6 + = 8