دایره المعارف اسلام پدیا » اعلام نجاست چیزی به دیگران
منوی اصلی

اعلام نجاست چیزی به دیگران

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ در باب: نجاسات

۱٫ اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى‏خورد یا با لباس نجس نماز مى‏خواند، لازم نیست به او بگوید.[۱]

۲٫ اگر جایى از خانه یا فرش کسى نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانى که وارد خانه او مى‏شوند با رطوبت به جاى نجس رسیده است، لازم نیست به آنان بگوید.[۲]

۳٫ اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمان ها بگوید، اما اگر یکى از مهمان ها بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد که مى‏داند که به واسطه نگفتن، خود او هم نجس مى‏شود باید بعد از غذا به آنان بگوید.[۳][۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۹۶ و ۹۷، م ۱۴۳٫

[۲]. همان، مسئله ۱۴۴، گفتنی است که در این مورد برخی از فقیهان دیدگاه دیگری دارند که در توضیح المسائل ذیل همین مسئله بیان شده است.

[۳] . همان، مسئله ۱۴۵٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 3