دایره المعارف اسلام پدیا » ادله امامت حضرت عسكرى (ع)
منوی اصلی

ادله امامت حضرت عسکرى (ع)

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ در باب: امام حسن عسکری (ع)

على بن عمر نوفلى می گوید: در خدمت امام هادى (ع) بودم که ناگهان فرزندش محمّد در صحن حیاط حاضر شد، عرض کردم قربانت گردم امام بعد از شما این است؟ فرمود: نه بعد از من فرزندم حسن امام شما خواهد بود.

عبد اللَّه بن محمد اصفهانى می گوید: حضرت هادى (ع) فرمود: امام بعد از من کسى است که بر من نماز بخواند، راوى می گوید: ما تا این هنگام ابو محمد را نمى‏شناختیم، پس از این که حضرت هادى از دنیا رفتند ابو محمّد آمد و بر وى نماز خواند.

على بن جعفر می گوید: هنگامى که حضرت ابو الحسن وفات کردند من حاضر بودم، در حین وفات پسرش حسن را به طرف خود دعوت کردند و گفتند: اینک خداوند را شکرگزارى کن که امر تازه‏اى را بر عهده شما گذاشته است.

عبد اللَّه بن مروان انبارى می گوید: من در هنگام وفات ابو جعفر محمّد بن على (ع) حضور داشتم، در این هنگام ابو الحسن پیش آمد و کرسى براى آن جناب گذاشتند و روى آن نشت و اهل بیتش هم پیرامون وى را گرفتند، پسرش ابو محمد هم در آن جا حاضر بود، پس از این که از جریان غسل و کفن پدرش فارغ شد روى خود را به طرف ابو محمد کرد و فرمود: اى فرزندم! خداوند را شکرگزارى کن براى این امر تازه که به شما داده است.

على بن مهزیار می گوید: به حضرت ابو الحسن عرض کردم: اگر خدای نکرده براى شما اتفاقی بیفتد امر امامت در اختیار چه کسی  خواهد بود؟ فرمود: امامت بعد از من بر عهده فرزند بزرگ­تر من خواهد بود- و مقصودش از فرزند بزرگ­تر حسن (ع) بود.

 على بن عمرو عطار می گوید: خدمت حضرت ابو الحسن (ع) رسیدم در هنگامى که ابو جعفر- یعنى محمّد- فرزند آن حضرت هم زنده بودند، و من گمان می کردم وى امام است، عرض کردم: قربانت گردم کدام یک از فرزندان تو امام است؟

فرمود: سکوت کنید تا دستورم در این باره صادر گردد و به شما برسد، راوى می گوید:

بعد از این براى آن جناب نوشتم امامت بعد از شما در اختیار کیست؟ فرمود: فرزند بزرگ تر من امام است، راوى می گوید: ابو محمّد از جعفر بزرگ تر بود.

سعد بن عبد اللَّه از گروهى از بنى هاشم که یکى از آنها حسن بن حسن افطس است روایت می کند که در روز وفات محمّد[۱] بن على بن محمّد (ع) در منزل حضرت هادى (ع) حاضر شدیم تا آن حضرت را تسلیت و تعزیت بگوئیم، در وسط حیاط فرش پهن کرده‏ بودند و امام هادى (ع) روى آن نشسته بود و مردم هم پیرامون وى را گرفته بودند.

راوى می گوید: ما شمردیم در حدود یک صد و پنجاه مرد از آل ابى طالب و بنى عباس در خدمت آن حضرت بودند، جزو گروهى از موالیان و سایر طبقات مردم، در این هنگام حسن بن على فرزندش در حالى که پیراهنش را از جلو پاره کرده بود ظاهر شد، پدرش بر وى نگریست و فرمود: اى پسرم اینک خداوند را سپاسگزارى کن براى این امر تازه‏اى که در عهده شما گذاشته. پسر جوانش از شنیدن این کلام گریه کرد و کلمه استرجاع بر زبان راند، و فرمود: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ، و سن شریف او در این وقت بیست سال می شد، ما در این روز وى را شناختیم و یقین کردیم که پدرش با این اشاره وى را به عنوان امامت به مردم معرفى کردند.

ابو بکر فهفکى می گوید: حضرت ابو الحسن هادى براى من نوشتند: فرزندم ابو محمد پاکدل‏ترین و خالص‏ترین آل محمد است و برهان و حجت او از همه قوی تر می باشد، و او بزرگ ترین فرزند و جانشین من خواهد بود و داعی امامت و احکام آن به وى منتهى خواهد شد، هر چه میل دارى از وى سؤال کن؛ زیرا کلیه احتیاجات تو در نزد او موجود است، و آلات و ادوات امامت هم در نزد وى خواهد بود.

یحیى بن یسار قنبرى گوید: حضرت ابو الحسن (ع) قبل از چهار ماه از وفاتش به فرزندش وصیت کرد، و او را براى امامت معرفى نمود، مرا با گروهى از موالیان و خدمت‏گزاران بر این موضوع گواه گرفت.

ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى گوید: از حضرت ابو الحسن (ع) شنیدم‏، می فرمود: جانشین من پس از وفاتم حسن است، و شما با خلف و جانشین او چه خواهید کرد، عرض کردم: قربانت گردم: مگر داستان وى از چه قرار است؟ فرمود: براى این که شخص وى را نخواهید دید، و بردن نام او هم بر شما روا نخواهد بود، عرض کردم:

پس چگونه وى را یاد کنیم؟ فرمود: بگوئید حجت آل محمّد (ص).

یحیى بن دریاب می گوید: پس از فوت ابى جعفر (محمد پسر امام هادى) خدمت امام هادى رسیدم او را تسلیت دادم ابو محمد (امام حسن عسکرى) نشسته بود و گریست امام هادى (ع) به او رو کرد و فرمود: به راستى خدا تبارک و تعالى در وجود تو جانشینى براى او مقرر کرده است، خدا را حمد کن.

ابى بکر فهفکى می گوید: ابو الحسن (امام هادى ع) به من نوشت پسرم ابو محمد (امام عسکرى ع) از نظر آفرینش، خیر خواه ترین آل محمد است (نسبت به مردم و دیانت) و حجت او محکم‏تر است و پس از من بزرگ‏ترین اولاد من است، او است جانشین، و رشته امامت به دست او مى‏رسد و احکامش با او است. تو هر چه از من مى‏پرسى از او بپرس که نیازمندی ها نزد او است.[۲][۱].  برادر امام حسن عسکری (ع)

[۲]. کلینی، اصول کافى، ترجمه، کمره‏اى،‏ محمد باقر، ج‏۲، ص ۵۳۵-۵۲۷، انتشارات اسوه، قم، چاپ سوم، ۱۳۷۵ ش‏.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


+ 3 = 6