دایره المعارف اسلام پدیا » پاک شدن آب نجس
منوی اصلی

پاک شدن آب نجس

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

آب کر چیز نجس را پاک می کند و هر مقدار از آب نجس که به آب کر یا جاری اتصال پیدا کند ،پاک می شود و قسمت هایی که عرفاً اتصال پیدا نکرده است چه پائین تر باشد یا بالاتر بر نجاست قبلی خود باقی است. بنابر این آن قسمت از آب نجسی که در سطح بالاتری قرار گرفته و هنوز به آب جاری یا کر (آب پاک) که در سطح پائین تری قرار دارد متصل نشده است،نجس می باشد.[۱]

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) :

اگر عرف و عقلا آن را یک آب می دانند، با اتصال به کر همۀ آن پاک می شود.[۱] . با استفاده از توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۵۳، استفتاءات از مقام معظم رهبرى، س ۷۰٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 7 = 10