دایره المعارف اسلام پدیا » نهاد روحانیت
منوی اصلی

نهاد روحانیت

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۰ در باب: روحانیت و طلبگی

روحانیت نهادی در دین به شمار می آید که با تأسی به بزرگان و رهبران ادیان الاهی وظیفه تبلیغ و تبیین آموزه های آن ها را برعهده دارد. این نهاد برخاسته از متن مردم  و ملتزم به پایبندی هایی نظیر تقوا پیشگی، ساده زیستی، استقلال فکری و مالی و عامل به دستورات دینی است.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + = 7