دایره المعارف اسلام پدیا » نماز و عرق جنب از حرام
منوی اصلی

نماز و عرق جنب از حرام

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۰ در باب: لواط

اکثر مراجع تقلید[۱] می فرمایند: کسی که از طریق حرام جنب شود، خواه به واسطه زنا باشد یا لواط و یا استمنا، عرق او نجس نیست، ولی مادام که بدن یا لباس او عرق دارد، با آن لباس – بنابر احتیاط  واجب- نماز نخواند[۲]. احتیاط مستحب آن است که از عرق جنب از حرام پرهیز شود و برای رعایت این احتیاط، بهتر است با آب ملایم غسل کند که هنگام غسل بدن او عرق نکند، این در صورتی است که با آب قلیل غسل نماید و اگر با آب کر و مانند آن باشد اشکال ندارد، اما بعد از پایان غسل (بنابر احتیاط مستحب) یک بار همه بدن را آب بکشد.[۳][۱]. مرحوم امام، مکارم شیرازی، صافى، تبریزى .

[۲]. سیستانى: عرق جنب از حرام پاک است و نماز با آن صحیح است.

[۳]. امام خمینى، توضیح المسائل ( محشّى)، محقق و مصحح، بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین، ‌دفتر انتشارات اسلامى، ج ۱، ص ۸۳، م۱۱۶،  قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


1 + 6 =