دایره المعارف اسلام پدیا » نام حيوانات و پرندگان در قرآن
منوی اصلی

نام حیوانات و پرندگان در قرآن

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۰ در باب: حیوانات

در قرآن کریم نام حدود ۳۵ حیوان آمده است. پرندگان و حشراتی که در قرآن از آنها نام برده شده، عبارتند از:

سلوى = بلدرچین (بقره، ۵۷)، بَعوض = پشه (بقره، ۲۶)، ذباب = مگس (حجّ، ۷۳)، نحل = زنبور عسل (نحل، ۶۸)، عنکبوت (عنکبوت، ۴۱)، جراد = ملخ (اعراف، ۱۳۳)، هدهد = شانه به سر (نمل،۲۷)، غراب = کلاغ (مائده، ۳۱)، ابابیل = احتمالا پرستو (فیل، ۳)، نمل = مورچه (نمل، ۱۸)، فراش = پروانه (قارعه، ۴)، قُمَّل = شپش (اعراف، ۱۳۳)

علاوه بر موارد فوق، نام حیوانات دیگری نیز در قرآن وجود دارد، چون:

قرده = میمون (بقره، ۶۵)، بغال = استر (نحل، ۱۶)، غنم، نعجه، ضأن و معز = گوسفند (انعام ، ۱۴۳ ـ ۱۴۶)، ذئب = گرگ (یوسف، ۱۵)، بعیر و جَمَل = شتر (یوسف، ۶۵؛ اعراف، ۴۰)، قَسْوَرَه = شیر (مدثّر، ۵۱)، خَیْل و جیاد (جمع جواد) و صافنات (جمع صافنه) = اسب (نحل، ۸؛ ص، ۵۱)، بقره = گاو (بقره، ۷۰)، عِجْل = گوساله (هود، ۶۹)، حیّه = مار (طه،۲۰)، ثُعبان = اژدها (اعراف، ۱۰۷)، حمار و حمیر = اُلاغ (نحل، ۸؛ بقره، ۲۵۹)، خنزیر = خوک (بقره،۱۷۳)، کَلْب = سگ (اعراف، ۱۷۶)، نون و حوت = ماهى (انبیاء، ۸۷؛ کهف، ۶۳)، ضفادع = قورباغه (اعراف، ۱۳۳)، فیل (فیل، ۱۰۵)؛ همچنین مى‌توان از بحیره، سائبه، حام و وصیله (مائده،۱۰۳) به عنوان نام هایى براى اصنافى از شتر و گوسفند که در میان عرب جاهلى رایج بوده است نام برد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 8 = 13