دایره المعارف اسلام پدیا » مقام عرفانی سید هاشم حداد
منوی اصلی

مقام عرفانی سید هاشم حداد

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ در باب: سید هاشم حداد

سید هاشم حداد در مقامات عرفانی از عوالم کثرت عبور کرده و به فنا رسیده و حقیقت توحید ذات حق را درک کرده و آن را چشیده بود.[۱]

دربار ائمه (ع) معتقد بود که آنها اولیای الاهی هستند که عابدان محض در برابر ربوبیت مطلقۀ خدایند که مظهر، افعال و صفات الاهی اند، لذا ائمه دارای ولایت مطلقۀ کلیه اند و آسمان و زمین و تمام مخلوقات، تحت ولایت ائمه (ع) هستند. وی وجود ائمه و افعال آنها را معجزه می دانستند[۲].

ایشان معتقد بود انسان باید در هر حال با خدا معامله کند و خواستن خواب ها و رؤیاهای معنوی و روحانی و طلبیدن مکاشفات و اتصال با عالم غیب و… از خواهش های نفسانی است.[۳][۱]. همان، ص ۱۳۶-۱۳۷٫

[۲]. همان، ص ۲۶۱-۲۶۳٫

[۳]. همان،ص  ۱۸۹-۱۹۰٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


7 + = 12