دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی لواط
منوی اصلی

مفهوم شناسی لواط

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۰ در باب: لواط

لواط عبارت است آمیزش جنسی دو انسان ذکور.[۱] به سخن دیگر عبارت است از از آمیزش مردى با مرد دیگر یا نوجوان زیباروى و وجه تسمیه‌اش آن است که این عمل از کارهاى زشت قوم لوط بوده و لذا لواط نامیده شده است.[۲]

لواط با ادخال تمام حشفۀ مرد در دُبر مرد دیگر محقق مى‏شود.‏[۳]


[۱]. معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر.

[۲]. محمدى خراسانى، على، ‌شرح تبصره المتعلمین، ج ‌۲، ص ۴۰۵٫(کتابنامه تکمیل شود)

[۳]. بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج ‏۵، ص ۱۷۴، ناشر، دفتر معظم‌له‌، چاپ دوم‌، چاپ، قم،‌۱۴۲۶ هـ‍ ق.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 9