دایره المعارف اسلام پدیا » قضا و قدر عینی
منوی اصلی

قضا و قدر عینی

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۰ در باب: قضا و قدر

قضا و قدر عینی: مقصود از قدر عینی، تعیین و تحدید خصوصیات و اوصاف ذاتی و عرضی موجودات از سوی خداوند است . و مقصود از قضای عینی آن است که خداوند ضرورت وجود را به مخلوقات خویش اعطا می‌کند .از طریق اسباب و علل وجود آنها را تعین می‌بخشد.[۱][۱]. سعیدی مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، ج۱، ص۳۲۲ – ۳۲۸، نشر طه، قم، ۱۳۸۳ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 14