دایره المعارف اسلام پدیا » فرزندان امام محمد باقر(ع)
منوی اصلی

فرزندان امام محمد باقر(ع)

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۰ در باب: امام محمد باقر (ع)

در منابع تاریخی برای امام باقر (ع) هفت فرزند ذکر کرده اند:

۱- حضرت‏ صادق‏(ع)‏ و عبد اللَّه‏ بن‏ محمّد.

۲- ابراهیم و عبید اللَّه که در کودکى از دنیا رفتند.

۳- علی و زینب.

۴- ام سلمه.

بعضى[۱] گفته‏اند: که حضرت باقر (ع) جز یک دختر به نام ام سلمه دختر دیگرى نداشته است.[۲][۱]. ابن شهر آشوب، المناقب.کتابنامه تکمیل شود.

[۲]. شیخ طبرسى،‏ إعلام الورى بأعلام الهدى‏، ص ۲۷۱، اسلامیه‏، تهران چاپ سوم‏، ۱۳۹۰ ق‏.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + 5 =