دایره المعارف اسلام پدیا » شیر آب و کف دست شویی
منوی اصلی

شیر آب و کف دست شویی

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

شیر آب و کف دست شویی تا زمانی که یقین به نجاست آنها  پیدا نشد پاک است و هیچ شک و تردیدی در این حکم نیست، ولی اگر از طریق یکی از راه های اثبات نجاست، برای ما یقین به نجاست چیزی حاصل شد، باید از آن پرهیز کرد و آن را پاک نمود[۱].

نکته: معمولاَ ما از نجس و پاک بودن شیر و یا کف دست شویی خانه خود خبر داریم، امّا اگر از نجس و پاک بودن آن بی خبر بودیم و همچنین شیر و کف دست شویی های اماکن عمومی که چون یقین به نجاست نداریم پاک هستند.[۱]. البته این وجوب تطهیر در صورتی است که نجاست آن باعث شود که نجاست به جاهایی که نماز می خوانیم، سرایت نماید یا به لباس نمازگزار سرایت کند؛ به عبارت دیگر به هر چیزی که پاکی در آن شرط است، سرایت نماید.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 9 = 11