دایره المعارف اسلام پدیا » شک بین آب کر و قلیل
منوی اصلی

شک بین آب کر و قلیل

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

اگر نجاستی وارد آبی شود که مشکوک است بین آب کر و قلیل، این آب پاک محسوب می شود، مگر این که حالت سابق آب قلّت بوده، یعنی قبلاً می دانستید که آب قلیل بوده است، و حال احتمال کثرت و کرّیت وجود داشته باشد، که در این صورت آب محکوم به نجاست است.

البته اگر نجاست به مقداری باشد که رنگ یا بو یا طعم آب را تغییر داده و به صفت دیگری درآورد، آب در هر صورت نجس خواهد بود.[۱]


[۱] . پاسخ: آیت الله مهدی هادوی تهرانی
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 14