دایره المعارف اسلام پدیا » شستن لباس نجس با دست
منوی اصلی

شستن لباس نجس با دست

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

شستن لباس نجس با دست، یا با آب کر و یا با آب جاری و یا با آب قلیل انجام می گیرد، که هر یک حکم خاصی دارد:

۱٫ آب کر و جاری: اگر چیز نجس را (بعد از برطرف کردن عین نجاست) یک مرتبه در آب کر یا جارى فرو برند که آب به تمام جاهاى نجس آن برسد پاک مى‏شود. و احتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طورى فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.[۱]

۲٫ آب قلیل: آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.[۲]

اگر چیزى به غیر بول (مثل منی) نجس شود، چنان چه بعد از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه آب روى آن بریزند  و از آن جدا شود، پاک مى‏گردد  و نیز اگر در دفعه اوّلى که آب روى آن مى‏ریزند نجاست آن برطرف شود (و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روى آن بیاید) پاک مى‏شود ولى در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.[۳]

این مسأله درباره هر سه قسم از آبها یعنی آب کر و جاری و قلیل می باشد.[۱] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۱۰۵، م  ۱۵۹

[۲] . همان، ص ۴۲، م  ۲۵٫

[۳] . همان، ص ۱۰۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 7 =