دایره المعارف اسلام پدیا » سوره های قرآن و نام حیوانات
منوی اصلی

سوره های قرآن و نام حیوانات

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۰ در باب: حیوانات

پنج سوره در قرآن هست که هر کدام به نام حیوانی نام گذاری شده است.

۱٫ سورۀ بقره (گاو ماده)؛ ۲٫ سورۀ نحل ( زنبور عسل)؛ ۳٫ سورۀ نمل ( مورچه)؛ ۴٫ سورۀ عنکبوت؛ ۵٫ سورۀ فیل؛

در بارۀ فضیلت این سوره ها گفته شده است:

۱٫ سورۀ بقره: از رسول خدا (ص) سؤال شد کدام یک از سوره ها و آیات قرآن فضیلت بیشتری دارد؟ فرمودند: سورۀ بقره و آیۀ آیه الکرسی.[۱]

۲٫ سورۀ نحل: پیامبر (ص) فرمودند: هر کس سورۀ نحل را تلاوت کند خداوند از نعمت های دنیایی که به او داده در قیامت حساب نمی کشد.[۲]

۳٫ سورۀ عنکبوت: پیامبر (ص) فرمودند: هر کس سورۀ عنکبوت را تلاوت کند خداوند به عدد هر یک از مؤمنین و منافقین ده حسنه در نامۀ عملش ثبت می فرماید.[۳]

۴٫ سورۀ نمل: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره های شوری و نمل و قصص را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود.[۴]

۵٫ سورۀ فیل: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره فیل را در نمازهای واجب خود بخواند روز قیامت کوه و دشت و ریگ بیابان ها گواهی می دهند که او از نمازگزاران بوده است.[۵]

 [۱]. حسینی، میرزا باقر، آشنایی و انس با قرآن ، ص ۲۳۲٫ (نیاز به تکمیل دارد)

[۲]. همان، ص ۲۳۷٫

[۳]. همان، ص ۲۴۱٫

[۴]. عزیزی، عباس، فضائل و آثار قرائت سوره ها، ص ۴۷، ارم. (نیاز به تکمیل دارد)

[۵]. همان، ص ۱۱۴٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 7 = 11