دایره المعارف اسلام پدیا » سجده های واجب قرآن
منوی اصلی

سجده های واجب قرآن

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۰ در باب: سجده

در این باره (حکم سجده های واجب قرآن) به بیان دیدگاه های مراجع تقلید می پردازیم:

مطابق فتوای همه مراجع تقلید، بر انسان واجب است بعد از خواندن یا شنیدن آیاتی که سجده واجب دارند، سجده کند.

حضرت امام خمینی (ره) در این باره فرموده اند:”در هر یک از چهار سوره “و النجم”، “اقرء”، “الم تنزیل” و “حم سجده”، یک آیه سجده هست که اگر انسان بخواند یا گوش به آن دهد، بعد از تمام شدن آن آیه، باید فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده نماید.[۱]

بعضی از مراجع معظّم تقلید فرموده اند: حتّی اگر بدون اختیار به آیۀ سجده گوش دهد یا این آیات به گوشش بخورد، بنا بر احتیاط واجب باید سجده کند.[۲]

لازم به تذکر است که در سجده های واجب قرآن نمى‏شود بر چیزهاى خوراکى و پوشاکى سجده کرد، اما لازم نیست سایر شرایط معتبر در سجده نماز مراعات شود[۳]؛ مثلاً لازم نیست که رو به روی قبله باشند یا طهارت و وضو داشته باشند.

همچنین گفتن ذکر خاصی هم واجب نیست و حتی اگر ذکر نگوید و به قصد سجده پیشانی خود را به زمین بگذارد کافی است.[۴]

البته در هنگام شنیدن آیاتی که سجده واجب دارند اگر به صورت پخش غیر زنده باشد، بعضی از مراجع معظم تقلید، سجده را واجب نمی دانند[۵] هر چند به جا آوردن آن اشکالی ندارد.[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۵۹۲، م ۱۰۹۳٫

[۲]. همان، آیات عظام شبیری زنجانی و مکارم شیرازی.

[۳]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۵۹۵، م ۱۰۹۷٫

[۴]. همان، م ۱۰۹۹٫

[۵]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۵۹۳، م ۱۰۹۶، اگر آیه سجده را از کسى که قصد خواندن قرآن ندارد، بشنود، یا از مثل گرامافون آیه سجده را بشنود لازم نیست سجده نماید ، ولى اگر از آلتى که صداى خود انسان را مى‏رساند بشنود واجب است سجده کند.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + 4 =