دایره المعارف اسلام پدیا » راه های علم و آگاهی انسان
منوی اصلی

راه های علم و آگاهی انسان

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۰ در باب: انسان

انسان به گونه اى آفریده شده که از کانال هاى مختلفى مى تواند کسب علم و آگاهی نماید، چند نمونه از راه های رسیدن انسان به علم و آگاهی را در ذیل بیان می کنیم:

۱٫ امیال و غرایز و شهوات درونى که او را به نیازهاى طبیعى جسمانى اش آگاه مى کنند؛ مثل علم به گرسنگى، تشنگى و احساس درد و خستگى و … .

۲٫ فطرت او را بر خواست هاى متعالى مطلع و به سمت آنها مى کشاند؛ مانند، حس وابستگى و دلبستگى به موجود برتر (حس مذهبى یا پرستش)، حس حقیقت جویى، حس کمال خواهى و زیبایى طلبى و … .

۳٫ عقل سلیم: او را بر بدیهیات اولیه آگاه مى کند؛ مثل استحاله اجتماع یا ارتفاع نقیضین و اصل اصغریت و اکبریت و تساوى و تشابه و … . انسان این بدیهیات اولیه را پایه قرار مى دهد و به واسطه اینها به استدلال و استنتاج مى پردازد و معلومات جدیدى را تحصیل مى نماید.

۴٫ حواس خمسه (پنج گانه) که ابزار جسمانى ارتباط انسان با جسم خود و با محیط پیرامون خود، بدون استفاده از ابزار صنعتى و یا با استفاده از این ابزار هستند. معظم اطلاعات انسان از این راه حاصل مى شود، تا آن جا که برخى سایر کانال ها را تکذیب و انکار کرده و تنها به این کانال اطلاعاتى معتقد هستند و به حسگرایان یا حسیون و یا به تجربیون موسوم هستند.

۵٫ وراثت: برخى اطلاعات به صورت موروثى و به واسطه ژن خاص به انسان منتقل شده و به صورت پنهان مى ماند و در مواقع نیاز، نمود پیدا مى کند، چنانچه برخى از حالات و صفات نیز چنین هستند.

۶٫ کسب اطلاعاتى از راه کهانت و حرکت ستارگان یا سحر و جادو و یا ارتباط با برخى از اجنه و امروزه از راه هیپنوتیزم و نیز از راه خواب و … . این راه گرچه تا حدودى فراطبیعى و غیر عادى است، اما اغلب به امور دنیوى محدود مى‏شوند.

کانال‏هاى اطلاعاتى فوق بین نوع انسان مشترک و قابل تعلیم و تعلّم و انتقال هستند. تفاصیل اینها در جاى خود آمده است و مجال بررسى اینها، در این مقال نیست.

۷٫ الاهیون به راه دیگری برای کسب اطلاع معتقد هستند که به آن “ارتباط با غیب” گفته می شود، اما مادی گرایان و حسیون که غیب و عوالم ماوراءالطبیعه را منکر هستند – با شدت و جدّیت تمام – منکر این کانال اطلاعاتى مى باشند و مدعیان آن را به سحر و کهانت و جنون و … متّهم مى کنند.[۱][۱]. قصص، ۷؛ طه، ۴۰ – ۳۷٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 16