دایره المعارف اسلام پدیا » راه های اثبات لواط
منوی اصلی

راه های اثبات لواط

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۰ در باب: لواط

از همان راه هائى که زنا ثابت مى‌شود لواط هم ثابت مى‌شود اول: خود لواط کننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختیار خود چهار مرتبه اقرار کند، و بنابر احتیاط باید اقرار او در چهار جلسه باشد.

دوم: اینکه چهار مرد عادل شهادت دهند به دیدن عمل لواط، و اگر سه مرد و دو زن نیز شهادت دهند بنابر اقوى کافى است.[۱][۱]. موحدى لنکرانى، محمد فاضل ‌،جامع المسائل‌ج۲،ص۴۳۷، انتشارات امیر قلم، چاپ، یازدهم‌، قم.
کلیدواژه ها:ثبت نظر


2 + 2 =