دایره المعارف اسلام پدیا » راه های اثبات قیادت
منوی اصلی

راه های اثبات قیادت

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۰ در باب: لواط

قوادی (واسطه گری برای زنا یا لواط) از دو راه قابل اثبات است:

الف: با شهادت دو مرد عادل.

ب: با اقرار خود شخص دلّال به این که دو بار[۱] نزد حاکم بر این عمل زشت و ننگین اعتراف نماید. پس آن گاه حد شرعى اجرا مى‌شود.[۲][۱]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، ‌تحریر الوسیله، مترجم، اسلامى، على‌، ج ۴ ص ۲۰۲ ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، سال ۱۴۲۵ هـ ق‌.(قوادى، با دو مرتبه اقرار- و بعضى گفته‌اند با یک مرتبه- ثابت مى‌شود).‌

[۲]. محمدى خراسانى، على، ‌شرح تبصره المتعلمین، ج‌۲، ص ۴۰۸٫(کتابنامه تکمیل شود)
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + 3 =