دایره المعارف اسلام پدیا » خلافت و امامت از دیدگاه اهل سنت
منوی اصلی

خلافت و امامت از دیدگاه اهل سنت

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۰ در باب: خلافت و جانشینی پیامبر

اکثر دانشمندان اهل سنت خلافت و امامت را مرادف هم شمرده اند و گفته اند خلافت و امامت یک معنا دارند؛ به این معنا که در هر جا یکی از آنها صادق باشد، دیگری نیز صادق خواهد بود؛ به عنوان نمونه، ابن خلدون می گوید: خلافت؛ یعنی نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا و به همین اعتبار، خلافت و امامت گفته می شود و متصدی آن مقام را خلیفه و امام می گویند.[۱]

ایشان جانشینی پیامبر (ص) را یک مقام و موهبت اجتماعی می دانند، نه یک منصب الاهی که از طرف مردم به خلیفه اعطا می گردد و شخص خلیفه از طریق انتخاب به این مقام نایل می گردد.[۱] . ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + 2 =