دایره المعارف اسلام پدیا » خلافت عمر
منوی اصلی

خلافت عمر

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۰ در باب: خلافت و جانشینی پیامبر

ابوبکر پس از دوسال و چند ماه خلافت، رنجور و بیمار شد و به پاس زحماتی که عمر در مورد تثبیت خلافت او متحمل شده بود، زمینه را برای خلافت عمر، بعد از خود آماده کرد و مخالفین را نیز قانع نمود؛ سپس جمعی از صحابه را به حضور طلبید و عمر را در حضور آنها به جانشینی خود منصوب نمود و در روز وفات ابوبکر عمر به مسند خلافت نشست؛ یعنی در سال ۱۳ هجری قمری و پس از دفن ابوبکر، عمر به مسجد رفت و مردم را از خلافت خود آگاه ساخته و از آنها بیعت گرفت.

خلافت عمر ده سال و شش ماه طول کشید و در این مدت دائماً با دو کشور بزرگ ایران و روم در حال جنگ بود.[۱][۱]. با استفاده از کتاب های: تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۶۵، المکتبه الحیدریه، نجف، ۱۳۸۴ هـ ق؛ مهدی پیشوائی، سیره پیشوایان، ص ۷۳ – ۸۱، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق (ع)، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۶ هـ ش؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، خ شقشقیه.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + 7 =