دایره المعارف اسلام پدیا » خصائص و ویژگی های خلیفةالله (خلیفه کامل)
منوی اصلی

خصائص و ویژگی های خلیفهالله (خلیفه کامل)

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۰ در باب: خلافت و جانشینی پیامبر

خلافت خلیفۀ کامل، برای همۀ عوالم است و او در همه عوالم حاضر است و واسطۀ همه فیوضات و مدیر و مدبّر سلسلۀ نظام هستی است. او، هم مظهر علم و قدرت و حیات و رازقیت و هدایت و … حق است، و هم واسطۀ علم و رزق و حیات و هدایت و … برای خلق. چنان که در زیارت جامعه کبیره آمده، “بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمحو ما یشاء و یثبت … و بکم ینزل الغیث….”.[۱][۱]. “به واسطه شما، خداوند درهای خیر و رحمت را به روی خلق می­گشاید و ختم و خاتمه عالم به وجود کامل شما است و به واسطه شما، خدا هر چه را خواهد محو و اثبات می­کند و …”، قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، زیارت اول از هفت زیارت مطلق امام حسین (ع) و زیارت جامعۀ کبیره.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 3 = 7