دایره المعارف اسلام پدیا » خانواده سلمان فارسی
منوی اصلی

خانواده سلمان فارسی

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: سلمان فارسی

سلمان فارسی در میان خانواده و محیطی زرتشتی دیده به جهان گشود. پدر وی «بدخشان کاهن»؛ روحانی زرتشتی بود، که کارش هیزم نهادن بر شعلۀ آتش بود.[۱][۱]. مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۳۵۵- ۳۶۶، مؤسسۀ الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 1 =