حیوانات حرام گوشت

ارسال به دوست

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:

الف. حیوانات دریایی: از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس (پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.[۱]

ب. حیوانات خشکی دو قسم هستند اهلی و وحشی:

حیوانات مثل سگ و گربه حرام گوشت می باشند و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همۀ حشرات؛ مثل مار، موش، سوسمار، موش صحرایی، خارپشت، سوسک، قاب بالان، کک، شپش و … که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و …  حرام گوشت اند .[۲]

ج. پرندگان: پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می دارند و کمتر بال می زنند (کمتر بال خود را حرکت می دهند) حرام گوشت اند (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند).[۳][۱]. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۱۳۷، کتاب الاطعمة و الاشربة، م ۲٫

[۲]. نفس المصدر.

[۳]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۹۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۳۹،  احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها، م  ۸٫


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مطالب مرتبط :
 • حیوانات حلال گوشت
 • حرام شدن گوشت حیوان حلال گوشت
 • حکم دیدن فیلم آمیزش حیوانات
 • حیوانات
 • اطعام و نذر برای حیوانات و پرندگان
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  نوشتن نظر

  ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

  نام

  ایمیل

  وب سایت