دایره المعارف اسلام پدیا » حیوانات حرام گوشت
منوی اصلی

حیوانات حرام گوشت

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۰ در باب: حیوانات

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:

الف. حیوانات دریایی: از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس (پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.[۱]

ب. حیوانات خشکی دو قسم هستند: اهلی و وحشی:

حیوانات؛ مثل سگ و گربه حرام گوشت می باشند و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همۀ حشرات[۲]؛ مثل مار، موش، سوسمار، موش صحرایی، خارپشت، سوسک، قاب بالان، کک، شپش و … که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و … حرام گوشت اند.[۳]

ج. پرندگان: پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می دارند و کمتر بال می زنند (کمتر بال خود را حرکت می دهند) حرام گوشت اند (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند).[۴]

[۱]. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۵۶، کتاب الاطعمه و الاشربه، م ۲٫

[۲]. در زبان عربی به حیوانات کوچک حشره اطلاق می شده است: ما کان من صغار دواب الأرض‏ (کتاب العین، ج‏۳، ص: ۹۲).

[۳]. همان.

[۴]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۹۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۳۹، احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها، م ۸٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 4 = 7