دایره المعارف اسلام پدیا » حرام شدن گوشت حیوان حلال گوشت
منوی اصلی

حرام شدن گوشت حیوان حلال گوشت

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۰ در باب: حیوانات

در چند صورت گوشت حیوان حلال گوشت حرام می شود که عبارت است:

۱٫ در صورت نجاست خوار شدن: حیوانی که از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کند،[۱] اما خوردن غیر مدفوع انسان و نجاسات دیگر سبب حرام شدن گوشت حیوان نمی شود. صدق نجاست خوار بودن به این است که تغذیه آن حیوان فقط از راه خوردن نجاسات بوده و تغذیه دیگری نداشته باشد.[۲]

تذکر: حیوانی که به واسطه نجاست خواری حرام گوشت شده باشد بعد از استبراء گوشتش حلال می شود.[۳]

۲٫ در صورتی که انسان با آن حیوان نزدیکی کرده باشد.[۴] در روایتی حضرت علی (ع) می فرماید: خوردن گوشت و شیر حیوانی که انسان با آن وطی کرده است حرام می باشد.[۵]

۳٫ حیوانی که از شیر خوک استفاده کرده و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.[۶][۱]. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۴۰، م ۱۵(نیاز به تکمیل دارد).

[۲]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۴، ص ۱۶۰، باب ۲۴،  از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ح ۲(نیاز به تکمیل دارد).

[۳] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۶۸، م ۲۵۸۳، چاپ یازدهم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، ش.

[۴] . همان، ص ۶۰۱، م ۲۶۳۲٫

[۵] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۴، ص ۱۷۰، ح ۳٫

[۶] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۶۹، م ۸۶ .
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 4 = 5