دایره المعارف اسلام پدیا » جوشاندن آبغوره
منوی اصلی

جوشاندن آبغوره

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

آب انگور اگر به جوش آید خوردنش حرام است، مگر آن که دو سوم آن کم شود،[۱] ولی غوره که هنوز شیرین نشده است، در حکم انگور نیست و اگر آبغوره بجوشد، خوردنش حرام نیست، حتی اگر در خوشه هایی که چند دانه از آن انگور شده باشد؛ چون در نهایت عصارۀ آن شیرین نیست، به آن عصیر عنبی (آب انگور) گفته نمی شود، لذا جوشیدن آن اشکالی ندارد، نه نجس است و نه خوردن آن حرام است.[۲][۱]. توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج‌۱، ص ۸۱٫

[۲]. همان، ص ۵۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 14