دایره المعارف اسلام پدیا » تقرب سلمان فارسی به معصومان
منوی اصلی

تقرب سلمان فارسی به معصومان

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: سلمان فارسی

سلمان فارسی، پس از پذیرفتن اسلام، چنان در راه ایمان و معرفت اسلامی پیش رفت تا آنجا که نزد رسول خدا (ص) جایگاهی والا یافت و مورد ستایش معصومان (ع) قرار گرفت. بخشی از سخنان آن بزرگان در بارۀ سلمان فارسی چنین است:

الف) در ماجرای جنگ خندق، که در سال پنجم هجری رخ داد و به پیشنهاد سلمان فارسی اطراف شهر خندق کندند. هر گروهی می خواست سلمان فارسی با آنها باشد، مهاجران می گفتند: سلمان فارسی از ما است. انصار می گفتند: او از ما است. پیامبر (ص) فرمود: «سلمان منا اهل البیت »[۱] سلمان (فارسی) از اهل بیت ما است.

عارف معروف، محی الدین بن عربی، با اینکه از علمای اهل تسنن است، در شرح این سخن پیامبر اکرم (ص) می گوید: پیوند سلمان فارسی به اهل بیت (ع) در این عبارت، بیانگر گواهی رسول خدا (ص) به مقام عالی، طهارت و سلامت نفس سلمان فارسی است؛ زیرا منظور از این که سلمان فارسی از اهل بیت (ع) است، پیوند نسبی نیست؛ این پیوند بر اساس صفات عالی انسانی است.[۲]

همچنین رسول خدا فرمود:

«سلمان (فارسی) از من است، کسی که به او ستم کند به من ستم کرده است و کسی که او را بیازارد مرا آزرده است».[۳][۱]. طبرسی فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۷۲۶، انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.

[۲]. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۸، ص ۳۶،انتشارات کتابخانۀ آیه الله مرعشی، چاپ اول، قم، ۱۳۳۷ش.

[۳]. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۲۸۷، دارالتعارف، بیروت، ۱۴۰۶ق.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 7 = 15