دایره المعارف اسلام پدیا » استحاله مواد متنجس
منوی اصلی

استحاله مواد متنجس

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

استحاله یکی از پاک کننده ها است و معنای آن، این است که “جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى در آید؛ مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک‏ زار فرو رود و نمک شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمى‏شود”.[۱]

به تعبیر بعضی از مراجع عظام تقلید، اگر عین نجس چنان تغییر یابد که آن نام (نام سابق) از آن برداشته، و نام دیگرى بر آن اطلاق شود، پاک مى‏گردد و مى‏گویند «استحاله» شده است؛ مثل این که سگ در نمک‏ زار فرو رود و مبدّل به نمک شود، هم چنین اگر چیزى که نجس شده است به کلّى تغییر یابد؛ مثل این که چوب نجس را بسوزانند و خاکستر کنند، یا آب نجس تبدیل به بخار شود، امّا اگر تنها صنعت آن تغییر کند مثل این که گندم نجس را آرد کنند پاک نمى‏شود.

به عنوان مثال؛ اگر مواد متنجس داخل بیسکویت یا هر ماده خوراکی دیگر، در اثر پخته شدن یا در فرایند تولید تغییر شیمیایی پیدا کند، استحاله محسوب می شود و پاک به حساب می آید.

به هر حال اگر انسان در مواردی شک نماید که استحاله ای صورت گرفته است یا نه، حکم به نجاست می شود؛ یعنی چیز نجسى که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.[۲][۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۱۲۰، م  ۱۹۵ .

[۲]. همان، م ۱۹۷٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + = 11