دایره المعارف اسلام پدیا » آب قلیل متصل به کر
منوی اصلی

آب قلیل متصل به کر

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ در باب: طهارت

آب تشتی که گنجایش آب کر را ندارد آب قلیل است و آب قلیلی که متصل به آب لوله کشی شهری (کر یا جاری) باشد در پاک کنندگی و نجس شدن حکم آب کر را دارد؛ یعنی اشیاء نجس را (بعد از بر طرف شدن عین نجاست) با یک بار شستن پاک می کند. همچنین ترشحات آن پاک است و با تماس با نجاست نجس نمی شود مگر این که یکی از اوصاف آن (رنگ، بو یا مزه) به واسطه نجاست تغییر نماید.[۱][۱]. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج‏۲، ص ۳۹۵، چاپ جدید.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + 5 =