دایره المعارف اسلام پدیا » کتاب مقدس و خرافات
منوی اصلی

کتاب مقدس و خرافات

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: خرافات

مقدمه:

 به نظر محققین اسلامی (و بعضی از محققین غیر اسلامی)، الهی بودن تورات و انجیل موجود، غیر قابل قبول می باشد.

اهل کتاب بر اساس یک جزم عقیدتی، تورات را تألیف حضرت موسی(ع) می دانند و مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی(ع) اصولا کتابی نداشته و اناجیل، زندگی نامه و احادیث وی است، نه این که مجموعۀ وحی های دریافتی وی باشد.

یکی از قدیم ترین و معروف ترین نقدهای تورات و سایر رساله های کتاب مقدس از سوی فیلسوف هلندی «اسپینوزا» در کتابی به نام “رساله ای در الهیات و سیاست” انجام گرفته است. او در کتاب خود چنین می نگارد:

«تقریبا همۀ اهل کتاب معتقدند که موسی (ع)، تورات را تألیف کرده است، به گونه ای که فرقۀ فریسیان از یهود در تأکید بر این عقیده، مخالف آن را مرتد دانسته اند. به همین دلیل «ابن عزرا» که دانشمندی نسبتاً آزاداندیش بود برای اظهار نظر خویش در این باب جرأت نکرد و تنها با اشاراتی مبهم، اشتباه بودن این اعتقاد عمومی را متذکر شد، اما من بدون ترس و واهمه پردۀ ابهام را از روی سخنان ابن عزرا برخواهم داشت و حقیقت را برای همه آفتابی خواهم کرد».[۱]

سپس، اسپینوزا به بررسی علمی اسفار پنجگانۀ تورات می پردازد و اثبات می کند که نویسندۀ آنها نمی تواند حضرت موسی (ع) باشد، بلکه نویسندۀ آنها کسی است که سال ها پس از وی می زیسته است.[۲]

“مسیحیان (نیز) دربارۀ چهار انجیل معتقدند که حواریون و حواریونِ حواریون، آنها را سال ها پس از حضرت عیسی(ع) نگاشته اند. در آغاز مسیحیت، تنها کتاب های عهد عتیق الهی بودند، ولی کتب عهد جدید اندک اندک به مجامع مسیحی جنبۀ الهی راه یافتند.”[۳] در متن چهار انجیل یک سطر عبارت منسوب به وحی وجود ندارد.[۴]

قرآن کریم در موارد مختلف بیان می کند که کتب آسمانی تحریف شده است و کسی جز علمای آنها، عامل تحریف آن نبوده اند. به عنوان نمونه در آیه ای می فرماید: «پس واى بر آنها که نوشته اى با دست خود مى نویسند، سپس مى گویند: این، از طرف خدا است تا آن را به بهاى اندکى بفروشند. پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند، و واى بر آنان از آنچه (از این راه) به دست مى آورند!».[۵] در آیۀ دیگری می فرماید: «ولى به خاطر پیمان شکنى آنها، از رحمت خویش دورشان ساختیم، و دل هاى آنان را سخت و پر قساوت نمودیم. آنها کلمات الهى را از موردش تحریف مى کنند، و بخشى از آنچه را به آنها گوشزد شده بود، فراموش کردند…».[۶]

با توجه به مقدمه فوق:

مسلمانان از دیرباز معتقد بوده اند تورات و انجیلی که خداوند متعال نازل کرده است، دستخوش تحریف شده و مسائلی مانند بشارت به ظهور حضرت ختمی مرتبت (ص) از آنها حذف و خرافاتی چون جسمانیت خدای متعال به آن افزوده شده است. به چند نمونه اشاره می شود:

۱٫ خداوند بر کرسی می نشیند و لباسی زیبا و مویی پشمین دارد: «و نظر می کردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام – موجود ازلی – جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله های آتش و چرخ های آن آتش ملتهب بود».[۷]

۲٫ بعضی خداوند را دیدند، در حالی که زیر پاهایش به زینت آراسته بود: «و موسی‌ با هارون‌ و ناداب‌ و ابیهو و هفتاد نفر از مشایخ‌ اسرائیل‌ بالا رفت و خدای‌ اسرائیل‌ را دیدند، و زیر پاهایش‌ مثل‌ صنعتی‌ از یاقوت‌ کبود شفاف‌ و مانند ذات‌ آسمان‌ در صفا».[۸]

اگر تورات فعلى را مورد بررسى قرار دهیم مى‏بینیم در چندین مورد آن، اباطیل و خرافاتی، دربارۀ پیامبران معصوم و اولو العزم (ع) نیز وارد شده است. [۹]و اگر هیچ دلیل قاطعى براى تحریف و تغییر تورات و راه یابی خرافات به آن نبود همین یک دلیل کافى بود. اکنون چند مورد آن را به عنوان نمونه بیان می کنیم:

الف. نسبت دادن شراب خوری به حضرت نوح.[۱۰]

ب. توهین به اسماعیل(ع).[۱۱]

ج. توهین به  لوط(ع).[۱۲]

د. نسبت پسر دادن به عیسی(ع).[۱۳]

هـ. توطئه یعقوب(ع) علیه برادرش و غصب نبوت.[۱۴]

و. نسبت زنا به حضرت داود(ع).[۱۵]

ز. کشتی گرفتن حضرت یعقوب(ع) و خداوند متعال :

«خداوند تا صبحدم با یعقوب کشتی می گیرد و برای رهایی از دست یعقوب به او پاداشی می دهد: (و یعقوب‌ تنها ماند و مردی‌ با وی‌ تا طلوع‌ فجر کشتی‌ می‌گرفت‌. و چون‌ او دید که‌ بر وی‌ غلبه‌ نمی‌یابد، کف‌ ران‌ یعقوب‌ را لمس‌ کرد، و کف‌ ران‌ یعقوب‌ در کشتی‌ گرفتن‌ با او فشرده‌ شد. پس‌ گفت: مرا رها کن‌ زیرا که‌ فجر می‌شکافد. گفت‌: تا مرا برکت‌ ندهی‌، تو را رها نکنم‌. به‌ وی‌ گفت‌: نام‌ تو چیست‌؟ گفت‌: یعقوب‌. گفت‌: از این‌ پس‌ نام‌ تو یعقوب‌ خوانده‌ نشود بلکه‌ اسرائیل‌، زیرا که‌ با خدا و با انسان‌ مجاهده‌ کردی‌ و نصرت‌ یافتی‌. و یعقوب‌ از او سؤال‌ کرده‌، گفت‌: مرا از نام‌ خود آگاه‌ ساز. گفت‌: چرا اسم‌ مرا می‌پرسی‌؟ و او را در آن جا برکت‌ داد. و یعقوب‌ آن‌ مکان‌ را «فِنیئیل‌» نامیده‌، گفت‌: زیرا خدا را رو به رو دیدم‌ و جانم‌ رستگار شد».[۱۶]
در کتاب مقدس، گاهی اوقات پیامبران الهی مأمور به اوامر نامعقولی می شوند:

 «تو (حزقیال) باید با مدفوع خشک انسان آتش بیفروزی و نان خود را بر روی آن بپزی و آن را در جایی بخور که همه ببینند. خداوند فرمود: بدین سان قوم اسرائیل در میان اقوامی که پراکنده اش کرده ام، نان ناپاک خواهد خورد، امّا من گفتم: ای خداوند متعال، من هرگز خود را آلوده نکرده ام. از کودکی تاکنون من گوشت حیوانی را که مرده باشد یا به وسیله حیوانات وحشی کشته شده باشد، نخورده ام. من هرگز غذایی را که ناپاک شمرده می شد، نخورده ام. آن گاه خداوند به من فرمود: پس من اجازه می دهم که برای پختن نان، به جای مدفوع انسان از سرگین گاو استفاده کنی».[۱۷] [۱۸] به راستى یهودیان و مسیحیان که به تورات کنونى معتقدند چه جوابى براى این خرافات دارند؟ و این رسوایی ها را چگونه مى‏پذیرند؟![۱۹]

تنها لازم است انسان لحظاتی را به فکر فرو رود. به راستی اگر پیامبران الهی از دید کتاب مقدس این گونه اند، مردمان عادی و پیروانشان چگونه خواهند بود؟! این در حالی است که قرآن کریم، پیامبران الهی را بهترین و پاک ترین انسان ها معرفی می کند. کافی است کمی با قرآن مأنوس باشیم تا تفاوت را احساس کنیم.

با توجه به آنچه گذشت، شکّی نیست که آئین یهود و مسیحیت دچار تحریف و آلوده به خرافات شده است؛[۲۰]چون کتاب مقدّس آن، که سند مکتوب هر آئین است، مورد دستبرد قرار گرفته و اعتبار آن مخدوش است. آئینی که اعتبار آن مخدوش شد مسلماً نمی تواند راه سعادت و تکامل را به بشر معرفی کند. و این مکتب نمی تواند برترین آئین باشد.


[۱]. Spinoza, Benedict de, A theologico-treatise, ch.VIII

[۲]. توفیقی، حسین، آشنائی با ادیان بزرگ، ص۱۰۳، سمت، چاپ نهم، ۱۳۸۵ش، «مثلا در سفر پیدایش ۱۴:۱۴ از مکانی به نام “دان” سخن به میان آمده است، ولی از کتاب یوشع ۴۷:۱۹ می فهمیم که مکان مذکور در زمان حضرت موسی (ع) “لشم” نام داشته و پس از وی “دان” نامیده شده است. پس اگر تورات نوشتۀ حضرت موسی (ع) می بود، در اینجا “لشم” یافت می شد و نه “دان”».

[۳]. همان، ص۱۶۴٫

[۴]. همان، ص۲۳۱٫

۵٫ بقره، ۷۹، «فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمّا کَتَبَتْ أَیْدیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمّا یَکْسِبُونَ».

[۶]. مائده،۱۳، «فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیَهً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظّاً مِمّا ذُکِّرُوا بِهِ».

[۷]. دانیال، فصل ۷، آیه ۹٫

[۸]. سفرخروج، فصل ۲۴، آیه ۹و۱۰٫

[۹]. برای اطلاع بیشتر به نمایۀ «مقایسه قرآن و انجیل شمارۀ ۳۷۰۰ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۲)» مراجعه شود.

[۱۰]. کتاب مقدس، سفر پیدایش، ۹، ۲۱٫

[۱۱]. همان، ۱۶، ۱ – ۱۶٫

[۱۲]. همان، ۱۹، ۳۰ – ۳۸٫

[۱۳]. همان، انجیل لوقا، ۱، ۲۶ – ۳۳٫

[۱۴]. همان، سفر پیدایش، ۲۷، ۱- ۴۰٫

[۱۵]. همان، سموئیل دوّم، فصل ۱۱، ۱- ۲۷٫

[۱۶]. همان، سفر پیدایش، فصل ۳۲، ۲۴- ۳۱٫

[۱۷]. همان، حزقیال، فصل ۴، آیات ۱۲- ۱۵٫

[۱۸]. الأدری، حسین، برتری اسلام بر یهود، سایت آیه الله مکارم.

[۱۹]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏۱۸، ص ۴۸-۵۱، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.

[۲۰]. در باره تحریف تورات و انجیل و اسناد تاریخى آن به کتاب” الهدى الى دین المصطفى” و” انیس الاعلام” مراجعه شود.
کلیدواژه ها: , ,


۲ نظرات برای “کتاب مقدس و خرافات”
 1. سلام ، امیدوارم ک پیامم کلمه ب کلمه بدون دستکاری (تحریف) ثبت بشه توی این سایت ..انشاءالله .(روی شریعت یهودیت پیامم هست) .
  ب فرمایش امام خمینی یهودیت از صهیونیست جداست، یهودیت دین الهی است .
  حضرت عیسی وقتی ظهور کرد در هیچ جایی از سخنانش نگفت ک امدم ک تورات را باطل کنم یا با امدن من دیگ کتب قبلی غیر قابل استفاده یا تحریف شده است…خیر ، حتی تصدیق هم کرده اند و امروزه در کنار عهدجدید ، عهدعتیق یا کتب مقدس یهود هم هستند.
  بلکه گفتند من آمده ام تا همه سخنان تورات و انبیا محقق سازم و.. (متی ۵:۱۷-۱۹)
  در قرآن نیز بارها دو کتب مقدس پیشین خودش تصدیق شده و گفته نشده ک باطل هستید.
  در باب تحریف؛ اگر کسی حتی ب عربی هم آگاه نباشه میداند که ”تحریف“ از کلمه ”حرف“ میاد ٬ یعنی سخنان شفاهی نه نوشتاری.

  «تحریف» مصدر باب تفعیل از ریشه «حـرف» است. معناى اصلى حرف را لبه، جانب، کناره و مرز دانسته‌اند. بر اساس این معنا، تحریف، به حاشیه بردن معناى لفظ و ایجاد نوعى دگرگونى و انحراف در مقصود گوینده است.
  برخى هم «تحریف» را به تغییر و تبدیل که جامع‌تر است، معنا کرده‌اند، با این تفاوت که در تحریف سعى بر القاى خلاف مقصود است. تحریف بر دگرگون ساختن سخنان شفاهى نیز اطلاق مى‌شود و اختصاص به سخنان مکتوب ندارد.

  در قرآن بارها از تحریف سخن به میان آمده ولی دقتی در آن نشده (کتب آسمانی را بایست بارها خواند تا درک درستی از آن گرفت ن پیش داوری و قضاوت کنیم ..)..
  و وقتی درباره تحریف گفته شده از کلمه ”الذین“ یعنی ”کسانی“ نه همه…ما نباید همه را به یک چشم ببینیم، و بعد حکم صادر کنیم.و در برخی آیات ”گروهی از اهل کتاب“ . ما در هر دینی،کشوری،نژادی و‌‌..انسان خوب یا بد داریم .
  – در آیات فراوان میبینیم … گروهی به عزرا نبی میگفتند پسر خدا (ولی عده ای ادعا میکنند چرا این سخن در تورات نیست چون در واقع قرار نیست باشد این حرف فقط ادعای شفاهی ان عده انسان است نه مکتوب شده در تورات ک آنان بگویند..برای همین هربار پیامبر اسلام میگفتند ک برای این ادعایتان تورات را بیاورید چون می دانستند چنین سخنی نیست.)..
  یا نوشتن متنی و نسبت آن به خدا ( نه تنها در یهودیت بلکه منظور همه انسانهاست برای هر دینی جز افراد معصوم یا نبی کسی نمی تواند سخنی را بنویسد و بخدا نسبت دهد..در تورات مقدس گفته شده ک نباید به تورات موسی احدی کلمه ای را کم یا اضافه کند.
  -اینکه تورات را موسی نوشته یا شخص دیگری …بی شک با روح القدس نوشته.در غیر این صورت آیات زیادی را می بایست حذف میکرد…حضرت موسی در اخرین روز های عمرش ، روح و قدرت الهی را برای یوشع نبی از خدا خواست. وحتی میتوان گفت نویسنده تورات ایشان بودند و به دستور حضرت موسی بوده چون همواره با حضرت بوده اند برای همین است ک فصل های پایانی تورات ک پس از درگذشت است را نوشته و رهبری بنی اسرائیل را بدست گرفت.
  – توهینی به حضرت اسماعیل نشده..کپی از سایت های است ک اشتباها این را ذکر نمودند.
  – توهین به لوط اشتباه ..این سایت بخوانید
  http://quraninmylife.blogsky.com/1392/05/21/post-32/
  – نسبت پسر ب عیسی کپی بردای اشتباه از سایت های مجهول ، اصلا عیسی ع بعد از موسی ع امده اند چنین چیزی در تورات نیست ک تحریف باشد .
  -یعقوب ع هم برداشت نادرست و شبهه است .نمونه کشتی با خدا .
  اگر کسی با زبان عبری آشنا باشد در داستان گفته ”مردی“ با یقوب کشتی گرفت یا زورآزمایی بعد گفته با ”الوهیم“ معنی الوهیم را اکثر مترجمان خدا ترجمه میکنند. درصورتی ک معنی فرشته،ریس،قاضی،داور، موجودات الهی معنی نیز میدهد.چون یعقوب فهمید بود ان شخص نمی‌تواند فردی عادی باشد از الوهیم (اشخاص یا موجودات الهی فرشته یا فرشته مقرب) است .
  -برخی ایراد می گیرند ک تورات خدا را جسمانی میداند .. درصورتی ک اگر یکبار آن را بخوانند میداند ک بشدت نهی نموده ک برای خدا جسمانیت قرار ندهید چ موجودات دریایی،خشکی،پرنده،انسان و.. (سفر خروج- فصل ۲۰)..و این صفات فقط برای درک انسان هاست مانند زبان عربی یدالله،عین الله،روح الله ..ما همه میدانیم ک خدا جسمیت ندارد ک ”دست“ یا ”ید“ داشته باشد بیشتر برای قدرت پرودگار میباشد…یدالله فوق ایدیهم دست خدا بالای همه دست هاست ..منظور قدرت خداست.
  – درباره رد تحریفات وارده متن طولانی میشود و می بایست بدرستی بیان نمود ک برداشت اشتباهی صورت نگیرد و توهینی به پیروان هر دین و یا کتب مقدس یهودیت ، اسلام و مسیحیت وارد نشود..همه ما از یک پدر یکتا پرستیم ابراهیم نبی و هدفمان هم مشترک

  به امید صلح و همزیستی بین همه ادیان و انسانها و ظهور منجی بشریت

 2. کاربر محترم؛
  به سؤالاتی از این دست درباره موضوع مورد پرسش شما، قبلاً پاسخ‌هایی داده شده است. این سؤال‌ها برایتان ارسال می‌شود، امید است با مطالعه آن‌ها پاسخ خود را دریافت نمایید. در صورتی که جوابی نیافتید و یا همچنان مسئله برایتان مبهم است، منتظر مکاتبه مجدد شما خواهیم بود.
  برای دریافت پاسخ خود سؤالات زیر را مطالعه نمایید:
  ( تحریف تورات و انجیل بنابر آیات قرآن ) ۴۵۶۷۴٫
  ( روند تغییر دین مسیحیت ) ۱۳٫
  ( علت لعن بنی اسرائیل ) ۷۱۰۳۷٫
  ( انجیل عصر پیامبر ) ۲۶۶۴٫
  ( پیدایش سکولاریسم ) ۱۴٫
  ( ارتباط میان مطالب قرآن و تورات ) ۵۲۳۱۹٫
  ( مقایسه قرآن و انجیل ) ۳۷۰۰٫
  ( شفا و نعمت دادن خدا به مسیحیان ) ۱۲۹۲۱٫
  ( دوستی با یهود و مسیحیان ) ۷۸۸۸۶٫
  ( عوامل تحریف کتاب‌هاب مقدس توسط یهودیان و مسیحیان ) ۵۲۰۹۹٫
  ( علت اختلاف در اناجیل مسیحیان ) ۶۴۲۵۱٫
  ( دلالت مباهله پیامبر(ص) بر حقانیت اسلام و فضیلت اهل‌بیت ) ۹۸۵۷۵٫
  لطفا این پاسخ‌ها را در سایت اسلام کوئست بیابید. با تشکر

ثبت نظر


3 + 5 =