دایره المعارف اسلام پدیا » ملاحظاتی بر آثار هرمنوتیک
منوی اصلی

ملاحظاتی بر آثار هرمنوتیک

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

پیامدهای هرمنوتیک نمی توانند مورد پذیرش قرار گیرند؛ زیرا اولا: ادیان الاهی هر تفسیری از دین را نمی پذیرند.[۱] ثانیاً: لغویت در کلام خالق و پیامبران لازم می آید؛ زیرا پیامبران برای هدایت مردم از ضلالت و ارایه طریق حق و رسیدن به کمال واقعی فرستاده شده اند و اگر هر نوع تفسیری از دین صحیح باشد و هیچ ملاکی برای برتری یک تفسیر بر سایر تفاسیر وجود نداشته باشد، پس هر عقیده و روشی صحیح خواهد بود و در نتیجه بت پرستی در کنار توحید و یکتاپرستی نیز صحیح خواهد بود و این نقض غرض است و نقض غرض بر حکیم مطلق محال است.[۲]

علاوه معرفت دینی و آگاهی صاحب نظران از مفاهیم و مقولات دینی به طور روش مند و با مراجعه به منابع اصلی همانند فهم و تفسیر متون مقدس، تجارب دینی و تأملات عقلانی، صورت می پذیرد که البته در ادیان توحیدی، متون مقدس محور و نقش اساسی را ایفا می کنند[۳] و رعایت این اصول ما را به نتایج قطعی و یقینی رهنمون می سازد و دست رسی به معرفت حقیقی را امکان پذیر می کند.


.[۱] مجلۀ قبسات، ش ۱۷، ص ۱۱و ۲۲-۲۳و ۲۹-۳۰، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

[۲].  سبحانی، جعفر ، هرمنوتیک، ص۷۳-۷۶، مجلۀ قبسات، ش ۱۷، ص ۷- ۸؛ فرزین، جلال ، قرائت دین، آنارشیسم هرمنوتیک، ص۱۴۷-۱۸۹٫

[۳] مجلۀ قبسات، ش ۱۷، ص ۲۶٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + 9 =