دایره المعارف اسلام پدیا » ملاحظاتى بر نظريۀ گادامر
منوی اصلی

ملاحظاتى بر نظریۀ گادامر

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

از آن جا که در سال‏هاى اخیر رویکرد گادامرى فراوان به چشم مى‏خورد و از اهمیت زیادی برخوردار است به برخى از انتقاداتى که به دیدگاه گادامر وارد است، اشاره مى‏شود:

اولاً: به چه دلیل باید به معناى متن و مقصود مؤلف، بى التفات باشیم و عامدانه تغافل کنیم؟ آیا مفسر نمى‏تواند بر اساس معیارهایى در تفکیک افق ذهنى خود از افق ذهنى مؤلف بکوشد؟

ثانیاً: بنابر مبناى گادامر، به نوعى نسبى گرایى آشکار مى‏رسیم و میان فهم درست و نادرست، هیچ مرزى باقى نمى‏ماند و در واقع، این نظریه به نحوی مشابه نظریۀ “نسبیت” کانت است.

ثالثاً: در کلیت و عمومیت نظریۀ گادامر مى‏توان اشکال کرد، و تأثیر پذیرى از پیش فرض‏ها و پیش داورى‏ها و سنت‏ها را امرى اجتناب ‏پذیر دانست.

رابعاً: اگر هر فهمى نیازمند پیش فرض باشد، مسلماً همان فرض پیشین نیز محتاج پیش فرض است و این در واقع به دور یا تسلسل منتهى مى‏گردد.[i]

 


[i] . هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد،۲۲۵ و ۲۳۵، مؤسسۀ فرهنگی خانۀ خرد، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.؛ بیات، عبدالرسول، فرهنگ واژه ها، ص۵۹۰-۵۹۲، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 5