دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی زنا
منوی اصلی

مفهوم شناسی زنا

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

به آمیزش نامشروع مرد و زن زنا گفته می شود،[۱] فرق نمی کند به اینکه این عمل از مقعد انجام شود یا فرج.[۲]

به عبارت دقیق تر زنا عبارت است از:« إیلاج ذکر الإنسان حتى تغیب الحشفه فی فرج امرأه- قبلاً أو دبراً-[۳] محرّمه، من غیر سبب مبیح و لا شبهه»[۴]؛ دخول آلت تناسلی مرد، در جلو یا عقب زنی که بر او حرام است، به اندازه حشفه (ختنه گاه) به صورت عمدی و اختیاری.


[۱]. جهت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه شود.     فرهنگ معین

[۲]. برای آگاهی بیشتر به این لینک مراجعه شود.، سؤال ۱۰۱۷سایت اسلام کوئست (۱۰۷۵)

[۳].همان طور که با دخول در فرج زنا محقق می شود بادخول در پشت نیز تحقق می یابد و احکام زانی بر شخص بار می شود.

[۴]. اسدى حلى، حسن، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، محقق / مصحح، حسون، شیخ فارس، ج‏۲، ص ۱۷۰، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم ۱۴۱۰ هـ ق؛ عاملى، محمد بن مکى (شهید اول)، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، محقق / مصحح، مختارى، رضا، ج‏۴، ص۱۸۳، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴هـ ق.

با استفاده از سؤال ۷۸۱۲ سایت اسلام کوئست (۷۸۵۷).
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


7 + 6 =