دایره المعارف اسلام پدیا » عوامل پیدایش هرمنوتیک در غرب
منوی اصلی

عوامل پیدایش هرمنوتیک در غرب

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

مسئلۀ هرمنوتیک به معنای تأثیر پیش فرض ها در فهم متون)هرمنوتیک کلاسیک)، متأثر از فلسفۀ کانت است. آنچه علاوه بر فلسفه استعلایی کانت مهم ترین تأثیر را در پیدایش این بررسی ها گذاشت، به وجود آمدن بحث های دقیقی درباره پدیده زبان بود. به تدریج معلوم شد همان طور که زبان یک پدیده تاریخی است و شرط ها و امکان های «بیان» تاریخی و متحول اند، فهمیدن هم یک مسئله تاریخی است و شرط و امکان های آن نیز متحول است، آنچه در افق تاریخی معین بیان شده، برای فهمیدن در افق تاریخی دیگر نیازمند گونه ای «ترجمه محتوایی» و بیان جدید است.[۱][۱] . بابک احمدی، ساختار و هرمنوتیک، ص ۷۴٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + 1 =