دایره المعارف اسلام پدیا » عوامل ورود هرمنوتیک به جهان اسلام
منوی اصلی

عوامل ورود هرمنوتیک به جهان اسلام

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

از آن جا که متون مقدس دینى در ساختن و پرداختن فرهنگ مسلمانان، و در تدوین علوم مختلف اسلامى، مهم ترین نقش را بر عهده دارند (یا باید داشته باشند)، مى‏توان گفت: نظریه ‏پردازى‏ها و بحث‏هاى روش شناسانه در راستاى فهم، تفسیر و برداشت از متون، از سرنوشت‏ سازترین بحث‏هاى کلامى به شمار مى‏آید. به همین علت، رویکردهاى مطرح شده و اعتقاد به امکان “قرائت Reading”هاى مختلف از دین و گزاره‏هاى دینى، چالش‏هاى فراوانى را در این حوزه‏ها برانگیخته است. این رویکردها که توسط برخى از روشنفکران مسلمان عرب و عجم در سال‏هاى اخیر رخ نموده است، عمدتاً وام گرفته از هرمنوتیک “گادامرH.G.Gadamer” مى‏باشد. این متفکران کوشیده‏اند تا اصول و روش مباحث هرمنوتیک فلسفى را در تفسیر قرآن و روایات و در منطق فهم دین به کار برند.[i]


[i]. عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‏ها، ص۵۹۳، مؤسسه‏ى اندیشه و فرهنگ دینى، مقاله‏ى پلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ هش.

 
کلیدواژه ها:ثبت نظر


7 + 3 =