دایره المعارف اسلام پدیا » علایم روش مند بودن فهم دین
منوی اصلی

علایم روش مند بودن فهم دین

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

با توجه به این که امکان دسترسی به معرفت حقیقی وجود دارد و مفسر می تواند با رعایت شرایط و قواعد تفسیر صحیحی از متون داشته باشد.[۱] برخی برای روش مند بودن فهم دین علایمی ذکر نموده اند؛ مانند:

۱٫ گستردگی در میان تمام انسان ها

۲٫ ریشه داشتن در آفرینش

۳٫ تابع اوضاع سیاسی و جغرافیایی نبودن

۴٫ استواری و ثبات در مقابل تبلیغات مخالف در مفاهیم دینی[۱]. نمایۀ مرتبط: شرایط فهم آیات قرآن، سؤال ۱۹۳ (سایت اسلام کوئست: ۲۵۱۱).
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 3 = 9