دایره المعارف اسلام پدیا » شهادت چهار نفر
منوی اصلی

شهادت چهار نفر

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

زنا به وسیله بیّنه (شاهد) ثابت مى‌شود ‌و در بینه چند شرط لازم است:

۱٫ تعداد شهود کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشد.[۱]

۲٫ در شهادت شهود بر زنا، تصریح یا مانند آن بر مشاهدۀ دخول در عورت زن مانند میلى که در سرمه‌دان است یا مشاهدۀ بیرون آوردن از عورت زن- بدون عقد و بدون ملک و بدون شبهه و بدون اکراه- لازم است.

۳٫ شهادت به طور مطلق، به اینکه شهود شهادت دهند که او زنا کرده و داخل نموده است مانند میل در سرمه‌دان، بدون آنکه از زمان یا مکان یا غیر آنها ذکرى شود کفایت مى‌کند. لیکن اگر خصوصیات را ذکر کنند و شهادتشان در آنها مختلف باشد مثل اینکه یکى‌ از آنها شهادت دهد که او روز جمعه زنا کرده است و دیگرى شهادت دهد به اینکه در روز شنبه بوده است یا بعضى از آنها شهادت دهد که در مکان کذا و دیگرى شهادت دهد که در غیر آن مکان زنا نموده است، یا شهادت دهد که با فلان زن زنا نموده است و دیگرى شهادت دهد که با غیر آن زن زنا کرده است، شهادت اینها مسموع نمى‌باشد و حد زده نمى‌شود و شهود به جهت قذف، حدّ زده مى‌شوند. و اگر بعضى از آنها خصوصیتى را ذکر کند و بعضى از آنها به طور مطلق شهادت دهد آیا این کفایت مى‌کند یا حتما در صورتى که یکى از آنها خصوصیتى را ذکر کند، بقیه هم باید آن را ذکر نمایند؟ در آن اشکال است و احوط لزوم آن مى‌باشد.[۲]


[۱]. شهادت زنها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن (زنا)، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمى‌شود و حدّ به آنها- نه رجم- بنابر اقوى ثابت است.

[۲]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، مترجم، اسلامى، على‌، ج۴ ص ۱۸۵ ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ۲۱‌ ، قم، ۱۴۲۵ هـ ق‌.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 5 = 11