دایره المعارف اسلام پدیا » زنا در اماکن مقدس
منوی اصلی

زنا در اماکن مقدس

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

در برخی از کتاب های فقهی آمده است: “و من زنا فی حرم اللّه و حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّه (ع)، کان علیه الحدّ للزّنا و التّعزیر لانتهاکه حرمه حرم اللّه و أولیائه. و کذلک إذا فعل شیئا یوجب الحدّ أو التّعزیر فی مسجد أو موضع عباده، فإنّه یجب علیه مع الحدّ التّعزیر، و فیما یوجب التّعزیر تغلیظ العقوبه”؛ اگر کسى کارهایى را که موجب حد است در مکان هاى شریف؛ مانند مسجد الحرام، مسجد رسول (ص)، مسجد کوفه، یا یکى از مشاهد ائمه (ع)، یا در مسجد جامع)، در اختیار حاکم شرع است که علاوه بر حد، تعزیر را هم اضافه کند.[۱]


[۱]. طوسى، ابو جعفرمحمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى‌، ص ۶۹۹، دار الکتاب العربی‌ ، چاپ دوم‌، بیروت- لبنان‌، ۱۴۰۰ هـ ق‌.

سؤال ۲۵۶۹ (سایت اسلام کوئست:۲۷۲۳) (حکم اعمال منافى عفت – زنا و غیر آن-)
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


7 + 5 =