دایره المعارف اسلام پدیا » زنا با کافر
منوی اصلی

زنا با کافر

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

اگر مرد مسلمانی با زن کافر ذمی زنا کند، حکم او همان حکم زنا با زن مسلمان است؛ یعنی اگر محصن باشد حکم او رجم (اعدام) است و اگر غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق به او زده می شود، اما در مورد زن کافر حاکم شرع اختیار دارد که یا حکم اسلام را در باره او اجرا کند و یا او را به محکمه کفار می دهند تا بر طبق مذهب خودشان بر او حکم جاری کنند.[۱]


[۱]. موسوی خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۴۶۵، م۷، مؤسسۀ مطبوعات دار العلم ،چاپ اول، قم؛ “قالوا: الحاکم بالخیار فی الذمی بین إقامه الحد علیه و تسلیمه إلى أهل نحلته و ملته”‏؛ کریم جهرمی، علی، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج ‏۱، ص ۳۵۶، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق؛ “… لو زنى المسلم بالذّمیّه فإنه یحکم على المسلم بما مضى سابقا من الأحکام من کونه محصنا أو غیر محصن و امّا بالنسبه إلى الذّمیّه فالحاکم بالخیار”.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + = 13