دایره المعارف اسلام پدیا » زنای به عنف
منوی اصلی

زنای به عنف

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.[۱] کسی که تجاوز به عنف می کند و با زنی به زور و اکراه، زنا نماید، محکوم به اعدام می شود.[۲]


[۱]. جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

سایت

[۲]. موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۴۳۹، م ۲۲، موسسه مطبوعات دار العلم ،چاپ اول، قم؛ خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، مقرر، خوئى، سید محمد تقى، ص ۲۳۵، م۱۵۳ (تکمیل شود).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 2