دایره المعارف اسلام پدیا » دیدن همسر در حال زنا
منوی اصلی

دیدن همسر در حال زنا

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ در باب: زنا

اجرای حدود الهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجرای آنها را ندارد. در صورتی که مرد همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند باید به محاکم مراجعه کند، لکن اگر یقین داشته باشد که مرد اجنبی با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که مرد اجنبی و همسر خود را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ندارد و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را اثبات کند، ولی علم مرد اجنبی به زنا اثبات نشود، باید دیه وی را بپردازد.[۱] در این فروض بین تحقق عمل در منزل مشترک زوج و غیر آن فرقی ندارد و تفاوتی بین مشاهدۀ زوج و علم وجدانی او نیست و فرقی بین زمان وقوع زنا یا پس از آن وجود ندارد. البته احوط اختصاص حکم به زانی محصن است.[۲]

در رابطه با همین موضوع حضرت امام خمینی می فرماید؛ اگر مرد ببیند که کسى با زن او زنا مى‏کند چنانچه نترسد که به او ضررى بزنند، مى‏تواند هر دو را بکشد ولى این حکم، خالى از اشکال نیست و به هر حال آن زن بر او حرام نمى‏شود.[۳]


[۱]. اگر زوج به علم مرد اجنبی به زنا یقین نداشته باشد و احتمال وطی به شبهه دهد و اقدام به قتل نماید، چنانچه علم به زنا را ثابت کند قصاص یا دیه ندارد و الا قصاص خواهد شد.

[۲]. جهت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه شود.سایت اسلام کوئست

[۳]. موسوى خمینى، سید روح اللَّه، توضیح المسائل( المحشى)، محقق / مصحح، بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین، ج ۲،ص ۸۱۷ ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، قم، ۱۴۲۴ هـ ق.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 13