دایره المعارف اسلام پدیا » دعاوی قائلین به هرمنوتیک درجهان اسلام
منوی اصلی

دعاوی قائلین به هرمنوتیک درجهان اسلام

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

گزیدۀ دعاوى قائلین به هرمنوتیک درجهان اسلام را مى‏توان در این موارد خلاصه کرد:       

۱٫ شریعت و متون دینى صامت و خاموش اند.

۲٫ پیش فرض‏هاى ذهنى و خارجى مفسران و مخاطبان، در تفسیر متون تأثیر مى‏گذارد.

۳٫ حقیقت و گوهر دین در تور هیچ مفسرى نمى‏افتد.

۴٫ هیچ قرائت ناب و سره‏اى وجود ندارد، و ما همواره با آمیخته‏اى از حق و باطل سر و کار داریم.[۱][۱]. بیات و دیگران، عبدالرسول، فرهنگ واژه‏ها، ص۵۹۳، مؤسسۀاندیشه و فرهنگ دینى، مقالۀپلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ هش.

 
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + 4 =